At investere i samarbejde

At investere i samarbejde

Nå man som virksomhed vil indgå i et strategisk partnerskab er det meget vigtigt at man forstår hvordan partnerskabet kommer til at påvirke forretningen. Strategisk partnerskab er bygget på en rammeaftale og derfor er der mulighed for at udfører en lang række opgaver over længere tid.

Dette giver stabilitet for medarbejderne, mulighed for at planlægge fremtidige projekter i porteføljen og ikke mindst så er der en udsigt til større omsætning uden usikkerheden ved at byde på projekterne. Men træerne vokser ikke ind i himlen og der er bestemt udfordringer.

En af de første umiddelbare man oplever som virksomhed er at det strategiske partnerskab kræver at man investere tid og ressourcer i at opbygge samarbejdet.

Dette betyder at der i det første år vil være opgaver hvor man, hvis man afsatte de samme medarbejdere på andre projekter, kunne få større indtægter. Derfor vil de almindelige nøgletal som omsætning og overskudsgrad være mindre sammenlignet med projekter uden for det strategiske partnerskab.

"Brug risiko justerede omsætning eller overskudsgrad"

For at man kan få et retvisende billede af hvad det strategiske partnerskab tilfører virksomheden, kan det derfor være en fordel at bruge risiko justerede omsætning eller overskudsgrad. Da der i partnerskabet ikke er så store usikkerheder i forhold til om man laver arbejde der ikke fører til projekter, vil de indtægter man får fra partnerskabet være af højere værdi hvis man indregner denne reducerede risiko.

Det kan også være en fordel at benytte andre måltal, så som medarbejder tilfredshed, kompetence udvikling eller andet som partnerskabet kan være med til at skabe. Det er vigtigt at det strategiske partnerskab er en god forretning, men det kræver de rigtige instrumenter at se den sande effekt.